Nicolina Park Iaşi

Compania noastră a fost desemnată în calitate de furnizor de servicii de management în construcţii pentru dezafectarea fostei incinte industriale Nicolina Iaşi ( 24,5 hectare ). Obiectivul principal a fost finalizarea proiectului în termenul solicitat de către proprietar. Supravegherea zilnică a lucrărilor precum şi controlul procedurilor tehnice de demolare sunt doar câteva responsabilităţi asumate în cadrul acestui proiect. După finalizarea demolărilor, cea mai mare provocare a fost crearea unui concept urban de dezvoltare în locul fostei fabrici Nicolina.

Lunga istorie a fostei fabrici ( peste 100 de ani ) dar şi mentalitatea locală ne-au determinat să propunem un concept adaptat dar unitar de dezvoltare urbană. Noile funcţiuni urbanistice propuse sunt în măsură să răspundă principalelor provocări investiţionale pe termen mediu şi lung.

VALOARE TOTALĂ: 1,2 milioane euro
DURATĂ: 2011 – 2017
SUPRAFAȚĂ: 24,7 hectare